Van Laere & Hennissen

Gegevensbeschermingsbeleid Van Laere & Hennissen

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens werd opgesteld om zowel de burgers als
de notarissen te informeren over de diensten die de Notariskantoor Van Laere & Hennissen op
haar website aanbiedt.

 

Wie zijn wij?

Benaming: Notariskantoor Van Laere & Hennissen

Notariskantoor Van Laere & Hennissen is verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij verricht op uw persoonsgegevens.

KBO-nummer: 0843.359.768

Adres: Jan Van Rijswijcklaan 162/2, 2020 Antwerpen

 

Newsletter

U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens om onze nieuwsbrief te versturen en u te informeren over de meest recente evoluties op vlak van wetgeving die het notariaat aanbelangt. Uw gegevens worden enkel gebruikt worden om onze nieuwsbrief te verzenden en zullen nooit aan derden worden meegedeeld. Zij worden onmiddellijk verwijderd zodra u zich uitschrijft.

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden aangemaakt of dat u een melding krijgt telkens wanneer er cookies aangemaakt worden.

U kunt deze instellingen steeds wijzigen en de cookies al dan niet wissen. Waar en hoe u dit kan doen, hangt af van de browser die u gebruikt.

De ingezamelde gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard. Zij worden noch meegedeeld aan derden noch voor andere doeleinden dan voornoemde doeleinden gebruikt.

 

Technische en organisatorische maatregelen

Notariskantoor Van Laere & Hennissen hecht veel belang aan vertrouwelijkheid en naleving van de privacy. Bijgevolg stelt zij alles in het werk om uw gegevens in alle vertrouwelijkheid en overeenkomstig de GDPR te verwerken.

Met het oog hierop verbindt Notariskantoor Van Laere & Hennissen er zich meer bepaald toe de vereiste verwerkingsovereenkomsten af te sluiten, alsook uw gegevens te beveiligen door middel van gebruik van een paswoord, versleuteling, login, firewall, antivirus, toegangscontrole, software- updates, enz.

Daarnaast anonimiseert Notariskantoor Van Laere & Hennissen alle gegevens wanneer dit
mogelijk en vereist is.

 

Rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om Notariskantoor Van Laere & Hennissen te vragen uw persoonsgegevens in te zien, recht te zetten of te wissen. Afhankelijk van de verwerking en de omstandigheden heeft u eveneens het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat de legitimiteit van de verwerking die op basis van de eerder gegeven toestemming verricht werd hierdoor wordt aangetast.

Daarnaast heeft u ook, in bepaalde door de GDPR opgesomde gevallen, recht op beperking van de verwerking, recht op uitoefening van verhaal, recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden, alsook recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Bepaalde rechten zijn namelijk niet van toepassing of zijn vereist om een wettelijke verplichting of een opdracht van algemeen belang te vervullen. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw rechten niet werden nageleefd.

Aanvragen mogen worden verstuurd naar [email protected]. Uw verzoek zal vervolgens door de
data protection officer behandeld worden.

 

Persoonsgegevens die door andere applicaties verwerkt worden

Notariskantoor Van Laere & Hennissen verwijst u door naar notaris.be voor toegang tot verschillende applicaties. Deze applicaties hebben elk hun eigen gegevensbeschermingsbeleid. We sommen deze applicaties hieronder op en geven ook de link naar hun gegevensbeschermingsbeleid.


StartMyBusiness

“Startmybusiness” biedt u de mogelijkheid om de oprichting van uw onderneming online voor te bereiden.

Deze dienst beschikt over een eigen gegevensbeschermingsbeleid: Privacybeleid Startmybusiness.


IZIMI

“IZIMI” biedt een persoonlijke digitale kluis aan op een beveiligd platform.

Deze dienst beschikt over een eigen gegevensbeschermingsbeleid: Privacybeleid IZIMI


Mijn notariële akten

Met de toepassing “MijnNotariëleAkten” kunt u uw notariële akten makkelijk terug te vinden.

Deze dienst beschikt over een eigen gegevensbeschermingsbeleid: Privacybeleid MijnNotariëleAkten


MyBox

Via “MyBox” heeft u een overzicht van alle gegevens die op uw naam werden opgenomen in het
centraal register van huwelijksovereenkomsten dat door Fednot beheerd wordt.

Deze dienst beschikt over een eigen gegevensbeschermingsbeleid: Privacybeleid MyBox